IDEA PATINA

Produkty > Barvy > Maimeri > Idea Decorative Art

Kovové patiny skládající se se dvou složek, kovového pigmentu a oxidační kapaliny jejíž vzájemným působením vzniká požadovaná patina kovu, rzi, měděnky a bronzu. Na hluboké odstíny pryskyřice Bitumen a na závěrečnou úpravu odolný lak. Jako podklad  můžeme použít Primer. Vše v 60 ml plastových lahvičkách. Ideální pro úpravu obrazových rámů, zdobení plastik a další použití.